Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

 

W szkole działa pedagog szkolny - mgr Ewa Przygocka i mgr Maciej Abramek
Pedagog dba o bezpieczeństwo uczniów w szkole i udziela pomocy wychowawczej rodzicom i wychowawcom.

 

mgr Ewa Przygocka

godziny  pracy:

poniedziałek 10.00 - 15.00

wtorek 10.30 - 15.30

środa 8.00 - 13.00

czwartek 9.00 - 14.00

piątek 9.00 - 15.00

mgr Maciej Abramek

godziny  pracy:

poniedziałek 8.00 - 11.00

wtorek 8.00 - 11.00

środa 11.15 - 16.15

czwartek 8.00 - 10.00


Kim jest pedagog?
Jest to osoba, która może oferować czas i zainteresowanie dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują wsparcia.

Pedagog:
* dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
* udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów w wychowaniu własnych dzieci,
* rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
* rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów,
* organizuje pomoc w wyrównywaniu braków wiadomości szkolnych,
* organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
* udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi,
* udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
* udziela porad i pomocy uczniom posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych,
* organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom,
* dba o zapewnienie dożywiania,
* wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do sądu dla nieletnich.

 

Pedagog przyjmuje w pokoju 31.

Template by Igor Szymanek