Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

WAŻNE OPŁATY

Wpłaty na Radę RodzicówBank Ochrony Środowiska nr konta 71 1540 1144 2068 6481 2117 0001

Uczniowie klas I - VI : 40,00 zł rocznie za jedno dziecko.
Jeżeli do Szkoły uczęszcza 2 i więcej dzieci, to wpłata wynosi 50,00 zł rocznie.

 

Wpłaty za posiłki: Getin Bank nr konta 23 1560 1195 2311 0971 0243 0002 

za grudzień odpłatność za obiady będzie zbierana w dniach:

28.11.2017r. (wtorek) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

29.11.2017r. (środa) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

30.11.2017r. (czwartek) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

i wynosi:

dla uczniów                                51,20 zł

 dla pracowników szkoły              102,40 zł

                                                                                                               dla oddziałów zerowych                       106,40 zł 

Jeżeli obiady nie zostaną wykupione w wyznaczonym terminie, uczeń będzie mógł jeść dopiero od następnego miesiąca.

Opłatę można uiścić bezpośrednio na konto: 23 1560 1195 2311 0971 0243 0002

Prosimy o dokonywanie przelewów za obiady na właściwe konto.

 

Opłata stała za zerówkę po uzgodnieniu telefonicznym z intendentką. Nr konta: 50 1560 1195 2311 0971 0243 0001

 

 

Template by Igor Szymanek