Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

 

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy. (zobacz)

2.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. (doc)

3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. (doc)

4. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych. (zobacz)

5. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. (zobacz)

6. Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach na rok szkolny 2017/2018. (zobacz)

7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach. (zobacz)

Template by Igor Szymanek