Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

Szanowni Rodzice!

Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązywać będzie nowa formuła obowiązkowego sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej. Wszelkiego rodzaju informacje znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Informacje o Sprawdzianie Klas Szóstych.(zobacz)

O sprawdzianie 2014/2015 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

O sprawdzianie 2014/2015 - Centralna Komisja Egzaminacyjna

O sprawdzianie 2014/2015 - film

WYNIKI SPRAWDZIANU KLAS SZÓSTYCH - lata 2002 - 2016.(zobacz)

Nasi szóstoklasiści napisali w roku szkolnym 2015/2016, po raz kolejny najlepiej w mieście i w powiecie, obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty na koniec szkoły podstawowej.

Sprawdzian ma charakter powszechny, gdyż zdają go wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy dostania się do wymarzonego gimnazjum!

Sprawdzian szóstoklasisty (arkusze do pobrania)
Archiwum sprawdzianów na stronie OKE w Krakowie
Sprawdziany on - line

 

Template by Igor Szymanek