Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

STOŁÓWKA JEST MIEJSCEM, W KTÓRYM UCZNIOWIE SPOŻYWAJĄ POSIŁEK.

Jadłospis 11.12. - 15.12.2017 r. (zobacz)

Obiady wydawane są od 1120 do 1430

Obiady do menażek są wydawane od 1300 do 1430

Wpłaty za posiłki: Getin Bank nr konta 23 1560 1195 2311 0971 0243 0002

za grudzień odpłatność za obiady będzie zbierana w dniach:

28.11.2017r. (wtorek) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

29.11.2017r. (środa) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

30.11.2017r. (czwartek) w godz. 730 - 1100 oraz 1300 - 1400

i wynosi:

dla uczniów                                51,20 zł

 dla pracowników szkoły              102,40 zł

             dla oddziałów zerowych              106,40 zł           

Jeżeli obiady nie zostaną wykupione w wyznaczonym terminie, uczeń będzie mógł jeść dopiero od następnego miesiąca.

Opłatę można uiścić bezpośrednio na konto: 23 1560 1195 2311 0971 0243 0002

Prosimy o dokonywanie przelewów za obiady na właściwe konto.

Opłata stała za zerówkę po uzgodnieniu telefonicznym z intendentką. Nr konta: 50 1560 1195 2311 0971 0243 0001

DROGI UCZNIU PAMIĘTAJ!

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej.

2. Posiłki wydawane są w godz. 11.20 - 14.30.

3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 4.

6. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień.

7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.

8. Wpłaty na posiłki na dany miesiąc przyjmuje intendent na końcu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, które potwierdzone są dowodem wpłaty.

 

Template by Igor Szymanek