Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

Godziny pracy świetlicy:

poniedziałek: 6.00 - 16.30

wtorek: 6.00 - 16.30

środa: 6.00 - 16.30

czwartek: 6.00 - 16.30

piątek: 6.00 - 16.30

 

WYDARZENIA

Dzieci w świetlicy segregują śmieci.

Świetlicowy Dzień Puław.

Mali ogrodnicy w świetlicy.

Najważniejsze zabytki Puław.

Mała akademia Sztuki. Lekcje galeryjne w POK "Dom Chemika".

Puławy zimą.

Zapisy do świetlicy

Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców (opiekunów) pracujących, po udokumentowaniu zatrudnienia przy zapisie.  Podczas zapisu dziecka do świetlicy wymagane są:

 1. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców (opiekunów) pracujących, po udokumentowaniu zatrudnienia przy zapisie.  Podczas zapisu dziecka do świetlicy wymagane są:

  1. Wypełniona "Karta zapisu dziecka do świetlicy". (doc)
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców (opiekunów).
  3. Podpisane "Oświadczenie rodzica" o wzięciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w przypadku odbioru przez inne osoby niż rodzice.(doc) 
  4. Wypełniona deklaracja godzinowa rodziców/opiekunów na uczęszcznie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.(doc)
  5. Dokonanie jednorazowej opłaty rocznej w kwocie 40 zł na materiały piśmienne i zabawki (wpłata w świetlicy).

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

 

 

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Zadaniem świetlicy jest:

 1. Zapewnienie opieki dzieciom przed i po lekcjach
 2. Pomoc w odrabianiu prac domowych oraz likwidowanie braków w nauce
 3. Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez odpowiedni dobór zajęć
 4. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości, zasad współżycia w grupie oraz kultury osobistej wychowanków.

Dzieci opuszczają świetlicę pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) lub same na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców.


Właściwe zachowanie uczniów przebywających w świetlicy określa regulamin świetlicy.

 
NASZA ŚWIETLICA
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z codziennej pracy świetlicy szkolnej.

 

Template by Igor Szymanek