Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

 

 RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH 2017/2018

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Stanowisko

 1.  

Mariusz Dudek

4c

Przewodniczący

 1.  

Patrycja Garlej - Kitka

3d

Zastępca Przew.

 1.  

Sylwester Grzechnik

4e

Skarbnik

 1.  

Anna Mączka

0a

członek

 1.  

Anna Bielawska - Rojczyk

1a

członek

 1.  

Małgorzata Kuta

1b

członek

 1.  

Cezary Koszałka

2a

członek

 1.  

Emilia Michałek

3a

członek

 1.  

Elwira Bieńkowska

3b

członek

 1.  

Iwona Siwiec

3c

członek

 1.  

Joanna Cebulska

4a

członek

 1.  

Katarzyna Kęczkowska

4b

członek

 1.  

Beata Kozłowska

4d

członek

 1.  

Anna Bielawska - Rojczyk

5a

członek

 1.  

Grzegorz Jarząbek

5b

członek

 1.  

Robert Michałek

5c

członek

 1.  

Marlena Kliczek

5d

członek

 1.  

Dorota Klimkowicz - Niedziółka

5e

członek

 1.  

Dorota Jabłonowska - Sykut

6a

członek

 1.  

Elżbieta Woźniak

6b

członek

 1.  

Teresa Kruk

6c

członek

 1.  

Agnieszka Skoczek

7a

członek

 1.  

Aleksandra Kacperek

7b

członek

 

Rada Rodziców:
-może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych.
-opiniuje szkolny zestaw programów nauczania.
-w celu wspierania działalności statutowej Szkoły gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
-zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

Wpłaty na Radę Rodziców: Bank Ochrony Środowiska nr konta 71 1540 1144 2068 6481 2117 0001
Zerówki: 50,00 zł rocznie
Uczniowie klas I - VI : 40,00 zł rocznie za jedno dziecko.
Jeżeli do Szkoły uczęszcza 2 i więcej dzieci, to wpłata wynosi 50,00 zł rocznie.

 

 

DOBRE RADY DLA RODZICÓW

Rodzicu pamiętaj!

-Kochaj, ale wymagaj.
-Okazuj dziecku swoje uczucia.
-Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim.
-Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
-Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
-Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
-Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.
-Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.
-Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach.
-Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
-Pozwól dziecku poczuć jego sukces.
-Okazuj dziecku wiarę w jego sukces.
-Nie stawiaj dziecku poprzeczki na miarę swoich ambicji.
-Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.
-Naucz się rozmawiać z dzieckiem.
-Naucz się słuchać dziecka.
-Nie monologuj.
-Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad emocjami.
-Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.
-Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.
-Okazuj zainteresowanie - zamiast kontrolować.

Template by Igor Szymanek