Plan Lekcji

E-dziennik

Nasze certyfikaty

Erasmus+

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Tworzą go uczniowie wybrani w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Dzięki pracy w Samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji

 

Rada Samorządu Szkolnego
w roku szkolnym 2017/2018


 

- przewodniczący

- zastępca

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Template by Igor Szymanek